FETE DE POITOU WUSHU

Présentation de nos pratiques

WUSHU/KUNG FU Enfants et adultes

QI GONG : Da Wu et Dao Yin Yangshen

TAI JI QUAN style Yang : 16, 24 et 42

TAI JI QUAN style Chen : 56 comptition

TAI JI QUAN EVENTAIL

DOJO MIGNE AUXANCES